Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z Polityką Cookies.

Warunki dostawy i płatności

Użytkownik ponosi koszty dostawy zamówień, przy czym opłata za dostawę będzie wskazana na fakturze. W przypadku otrzymania kilku zamówień od tego samego Użytkownika w tym samym dniu, pod względem opłaty za dostawę będą one brane pod uwagę osobno. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za dostawę, przy czym zmiana ta wchodzi w życie w chwili jej opublikowana w Sklepie. Zmiana nie wpływa na cenę zakupu produktów już zamówionych.

Usługi zamówione w Sklepie będą świadczone przez Usługodawcę w miejscu (adresie dostawy) wskazanym w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Użytkownikowi drogą elektroniczną. W przypadku dostawy na adres dostawy, Usługodawca korzysta z usług GLS General Logistics System Hungary Kft. („GLS”).

Paczki dostarczane są w dni robocze w godzinach 8:00-17:00. Jeżeli w tym okresie Użytkownika nie ma w domu, jako adres dostawy zaleca się podanie miejsce pracy (lub inne dostępne). Możliwość telefonicznego kontaktu z kurierem znacznie ułatwia kurierowi odnalezienie właściwego miejsca przeznaczenia. Jeśli zakup dokonywany jest nie za pobraniem, lecz za pośrednictwem witryn Paypal lub CIB Bank, wartość zamówienia i dostawy zostanie uregulowana z góry. Dlatego w tym przypadku kurierowi nie należy przekazywać ani ceny zakupu, ani kosztów dostawy.

Użytkownik powinien dokonać oględzin zewnętrznych przesyłki przy odbiorze, w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę i odnotować wszelkie uszkodzenia przesyłki w formie protokołu. Po sporządzeniu protokołu Użytkownik może podjąć decyzję o zwrocie przesyłki uszkodzonej zewnętrznie lub jej przyjęciu, co zostanie odnotowane w protokole. Przesyłkę można otworzyć dopiero po jej przyjęciu – w przypadku zamówienia za pobraniem, po uiszczeniu opłaty za pobraniem. Przesyłkę przyjętą kurier zawsze zostawia pod adresem dostawy i jej nie zwraca. Jeśli produkt w otrzymanej paczce jest uszkodzony, należy spisać protokół w obecności kuriera. Nie jesteśmy w stanie przyjąć późniejszej reklamacji bez protokołu!

Firma kurierska GLS podejmie próbę wielokrotnego dostarczenia przesyłki. W przypadku nieudanej próby wielokrotnego doręczenia, przesyłka zostanie automatycznie zwrócona do magazynu Usługodawcy. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Użytkownika nie będzie podejmowanych więcej prób doręczenia, a przesyłka zostanie automatycznie zwrócona do magazynu Usługodawcy. Użytkownik ponosi pełne koszty nieudanej dostawy, w tym dostarczenia i zwrotu do magazynu Usługodawcy. W przypadku bezskutecznego doręczenia, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem na podany adres e-mail w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

Ponowne dostarczenie produktu jest możliwe po wcześniejszym pokryciu poniesionych opłat dodatkowych i ponownej dostawy. Jeśli Użytkownik nie zażąda ponownej dostawy lub jeśli nie będzie ona dostępna w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych, Usługodawca zwróci Użytkownikowi kwotę zapłaconą przez niego z góry (suma ceny Produktu i opłaty za dostawę) pomniejszoną o poniesione koszty dostawy.

Produkty można zamówić tylko z dostawą, odbiór osobisty produktów nie jest możliwy!

Koszty dostawy na terenie EU: https://en.nosiboo.eu/wp-content/uploads/2023/01/Nosiboo_EU_szallitasi_koltseg_2022.xlsx

 

Dostawy są realizowane na terenie Węgier za następującymi opłatami:

Dla zamówień o wartości powyżej 10.000 HUF dostawa jest bezpłatna.

Dla zamówień o wartości 10.000 HUF lub niższej:
GLS przesyłka - Płatność za pobraniem: 2515 Ft.
GLS przesyłka - Płatność online: 1550 Ft.
Automat paczkowy GLS: 1550 Ft.
MPL przesyłka: 0-10 kg: 1567 Ft. , 10-20 kg: 2354 Ft. , 20-40 kg: 4717 Ft.
Automat paczkowy MPL: 0-20 kg: 780 Ft.
Punkt odbioru paczek MPL: 0-20 kg: 780 Ft.
Odbiór w placówce pocztowej MPL: 0-20 kg: 780 Ft.

Użytkownik ma możliwość ustawienia sposobu płatności dla każdego sposobu dostawy. Użytkownik uruchamiając proces płatności, może złożyć zamówienie automatycznie poprzez system płatności CIB Bank wchodząc na interfejs płatności systemu CIB Bank i używając swojej karty VISA lub MASTERCARD. Dane jego karty bankowej nie będą udostępniane Usługodawcy, będą przetwarzane wyłącznie przez bezpieczny system CIB. Jeśli Użytkownik posiada aktywne konto PAYPAL, może składać zamówienia korzystając z usługi płatności PAYPAL. Może bezpiecznie zapłacić logując się na swoje konto użytkownika we własnym interfejsie płatności systemu. Klienci wybierający płatność za pobraniem muszą zapłacić kurierowi cenę zakupu produktu oraz koszt dostawy w miejscu dostawy, gotówką lub kartą bankową.

W przypadku wystąpienia błędów lub pominięć przy produktach lub cenach w sklepach internetowych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ich korekty. W takim przypadku po wykryciu lub poprawieniu błędu Usługodawca niezwłocznie poinformuje Konsumenta o nowych danych. Konsument może wówczas potwierdzić zamówienie po raz kolejny lub może odstąpić od umowy.

Łączna kwota do zapłaty obejmuje wszystkie koszty, na podstawie podsumowania zamówienia i listu potwierdzającego. Faktura jest wysyłana do Konsumenta drogą elektroniczną, natomiast karta gwarancyjna, w zależności od produktu i dystrybutora, może zostać wysłana wraz z produktem lub jest stale dostępna w punkcie menu Pliki do pobrania na stronie internetowej. Konsument zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera przy odbiorze, i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń produktów lub opakowania poprosić o sporządzenie protokołu, a w przypadku uszkodzeń nie jest zobowiązany do przyjęcia przesyłki. Usługodawca nie będzie przyjmował późniejszych reklamacji bez protokołu.

Po wprowadzeniu danych, Konsument może wysłać swoje zamówienie klikając w przycisk ”Zamawiam”, ale przedtem może jeszcze raz sprawdzić podane dane oraz wysłać komentarz do swojego zamówienia. Może też wysłać do nas e-mail z innymi życzeniami związanymi z zamówieniem.  Składając zamówienie Konsument przyjmuje do wiadomości, że powstaje po jego stronie obowiązek zapłaty.

Korekta błędów we wprowadzonych danych: przed zakończeniem procesu zamawiania Konsument zawsze może wrócić do poprzedniego etapu, gdzie może poprawić wprowadzone dane. (W trakcie procesu zamawiania możliwy jest podgląd lub modyfikacja zawartości koszyka, jeżeli koszyk nie zawiera zamówionej ilości, Konsument może wpisać w polu wprowadzania danych w kolumnie „ilość” ilość.. Jeżeli Konsument chce usunąć produkty znajdujące się w koszyku, klika w przycisk „X” lub „usuń”. W trakcie składania zamówienia Konsument przez cały czas ma możliwość poprawienia / usunięcia wprowadzonych danych).