Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z Polityką Cookies.

Gwarancja

Jak długi jest okres gwarancji na produkty Nosiboo?

Gwarancja na każdy aspirator elektryczny Nosiboo jest ważna przez 24 miesiące od daty zakupu. Gwarancja zostanie uznana tylko wtedy, gdy urządzenie było użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i nie nosi śladów uszkodzeń.
Informacje na temat poprawnego używania Twojego Nosiboo znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej do opakowania, a także na naszej stronie internetowej. Sprawdź numer seryjny Twojego urządzenia, aby upewnić się, że czytasz odpowiednią instrukcję obsługi na naszej stronie: https://pl.nosiboo.eu/downloads/ Numer seryjny znajduje się na dole urządzenia
w formacie NO0XXX XXXX XXXXX.

 

Wydaje mi się, że moje urządzenie jest uszkodzone, ponieważ działa inaczej niż wcześniej.
Co powinienem zrobić?

Proszę zapoznać się z rozdziałami: Przewodnik rozwiązywania problemów oraz Przewodnik usuwania błędów, zawartych w instrukcji obsługi.
Jeśli rozwiązałeś problem, możesz kontynuować używanie Twojego Nosiboo.
Jeśli usterka powstała w trakcie prawidłowego korzystania z urządzenia, wówczas jest objęta gwarancją.
Jeśli gwarancja wygasła, a także w przypadku, gdy urządzenie nie było używane zgodnie z jego przeznaczeniem, nasz serwis wykona przegląd uszkodzonego Nosiboo i poinformuje Cię
o koszcie naprawy.

 

Sprawdziłem moje urządzenie i używałem go w sposób opisany w instrukcji obsługi, ale nadal
w czasie korzystania z niego doświadczam nietypowych problemów. Co powinienem zrobić?

W takim przypadku skontaktuj się z dystrybutorem, od którego zakupiłeś produkt. Będzie Ci potrzebny dowód zakupu i/lub karta gwarancyjna.

 

Czy mogę wysłać moje urządzenie bezpośrednio do serwisu Nosiboo?

Oczywiście, możesz zweryfikować swoją gwarancję również w ten sposób. W tym przypadku skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta przez e-mail: customerservice@nosiboo.com, nasi współpracownicy chętnie Ci pomogą.

 

Mój Nosiboo jest uszkodzony. Jaka jest procedura dla urządzeń objętych i nieobjętych gwarancją? Kto pokrywa koszty przesyłki?

Jeśli nastąpiła usterka, najlepszym rozwiązaniem będzie przegląd urządzenia przez naszych serwisantów, ponieważ zazwyczaj trudno jest zbadać problem na odległość.


Kupiłem mój Nosiboo u dystrybutora:

Jeśli kupiłeś swoje urządzenie u jednego z naszych dystrybutorów, możesz się z nim skontaktować. Podejmie on odpowiednie czynności na podstawie swoich zasad i warunków.
Oczywiście możesz również skontaktować się z nami i wysłać swoje urządzenie do naszego serwisu na swój koszt. Jeśli aspirator był używany zgodnie z jego przeznaczeniem, wyślemy naprawione urządzenie z powrotem do Ciebie na nasz koszt. Musisz okazać kopię swojego paragonu/faktury jako dowód daty zakupu.
Jeśli przegląd urządzenia potwierdzi, że nie było ono używane zgodnie z przeznaczeniem, skontaktujemy się z Tobą w sprawie kosztów naprawy i przesyłki.


Kupiłem mój Nosiboo w sklepie internetowym producenta:

Jeśli kupiłeś swój Nosiboo w naszym sklepie internetowym, napisz do nas na adres e-mail: customerservice@nosiboo.com.

 

Jak długo trwa serwisowanie produktu?

Serwisowanie urządzenia trwa zazwyczaj jeden tydzień.

 

Czy istnieje gwarancja obejmująca naprawdę urządzenia lub jego części?

Tak! Oferujemy 2-letni okres gwarancji, jeśli urządzenie było używane zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych (do części tych zaliczamy np. głowicę Colibri/Penguin, końcówkę do nosa, filtr wymienny, element łączący Nosiboo Pro oraz wężyk Nosiboo Pro). Możesz również znaleźć informacje na ten temat w karcie serwisowej, która dołączona była do urządzenia.

 

W jakich przypadkach gwarancja nie ma zastosowania?

Problemy wywołane przez nadużycie, celowe zniszczenie, nieprawidłowe używanie, niedozwoloną zmianę przeznaczenia, zewnętrzną interwencję, zewnętrzną naprawę lub montaż (czego dowiedzie inspekcja), nieprawidłowe przechowywanie, użycie w celach przemysłowych, elementalne uszkodzenie, czynniki zewnętrzne, takie jak zanieczyszczenie, wpuszczenie płynu lub wydzieliny nosowej do wnętrza urządzenia, zmiany napięcia, szkody spowodowane siłą wyższą
i postępowanie niezgodne z Instrukcją obsługi, a także nieprawidłowe czyszczenie i konserwacja urządzenia nie są objęte gwarancją.
Gwarancja nie jest ważna w przypadku zniszczenia, nieczytelności lub braku oznakowań, numeru seryjnego, etykiet lub napisów, które służą identyfikacji produktu. W przypadku jakichkolwiek poprawek, usunięcia, podmiany lub nieprawidłowości danych zarejestrowanych na karcie gwarancyjnej, karta ta jest nieważna i gwarancja nie przysługuje.